KIDS MENU

  • Price: $9

  • Spaghetti Pomodoro

   Spaghetti / Plum Tomato Pomodoro / Basil

  • Fish Fingers

   Golden Fried Fish / French Fries

  • Chicken Fingers

   Golden Fried Chicken / French Fries

  • Penne and Cheese

   Penne Pasta / Four Cheese Sauce